Aplicatii

Dimensionare, proiectare si masuratori: În Germania, implementarea tehnica a unei instalatii de infiltrare este reglementata de directiva
ATV-DVWK-A138. Daca se cunoaste valoarea precipitatiilor importante (astazi dupa KOSTRA), a frecventei depasirilor (de obicei pe 5 ani),
a permeabilitatii solului si a suprafetelor adiacente nepermeabile, se poate efectua o estimare rapida. Pentru protectia pânzei freatice,
distanta dintre marginea inferioara a blocurilor de infiltrare si cel mai înalt nivel al pânzei freatice nu trebuie sa fie mai mica de 1 metru.

Va rugam sa ne contactati pentru mai multe detalii.